პრესკონფერენცია - ,,დევნილთა ქონებრივი მდგომარეობა საქართველოში"