კონსტიტუციის პროექტის განხილვა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში