შეხვედრა დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილესთან