ახალგაზრდები კონსტიტუციური ცვლილებებისთვის

პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდების ინტერესის გაღვივება კონსტიტუციური რეფორმის მიმართ და მათი ფართო ჩართულობის უზრუნველყოფა, აგრეთვე, გამოვლენილი ინიციატივების ადვოკატირება საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესში. გარდა ამისა, პროექტის მონაწილეებს საშუალება მიეცემათ აიმაღლონ ცნობიერება კონსტიტუციონალიზმში დამკვიდრებული პრინციპებისა და კონსტიტუციურ-სამართლებრივი ინსტიტუტების შესახებ. ფინალურ ეტაპზე, პროექტში მონაწილე ახალგაზრდების მიერ დაფიქსირებული მოსაზრებების ანალიზისა და აკუმულირების შედეგად, მომზადდება სარეკომენდაციო დოკუმენტი, რომელიც წარედგინება სახელმწიფო სტრუქტურებს, არასამთავრობო სექტორს და სხვა დაინტერესებულ პირებს.


პუბლიკაცია: ახალგაზრდები კონსტიტუციური ცვლილებებისთვის

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებები

შეხვედრა გორში

1 ნოემბერი, 2013

შეხვედრა ახალციხეში

23 ოქტომბერი, 2013

შეხვედრა ბათუმში

16 ოქტომბერი, 2013

შეხვედრა ქუთაისში

15 ოქტომბერი, 2013

შეხვედრა ზუგდიდში

26 სექტემბერი, 2013