სტაბილური კონსტიტუცია - ახალგაზრდული არჩევანი

პროექტი ხორციელდება "ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის" საგრანტო კონკურსის ფარგლებსი და მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდები ქვეყანაშ მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმაში ჩართვას. პროექტის პირველ ეტაპზე, ტრენინგ-სემინარების მეშვეობით მოხდება ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება კონსტიტუციონალიზმის არსთან და სამართლის ზოგად პრინციპებთან დაკავშირებით. მეორე ეტაპზე, რეგიონებიდან წარმოდგენილი ახალგაზრდებით დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფი უშუალოდ ჩაერთვება საკონსტიტუციო რეფორმაში, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრებთან შეხვედრების მეშვეობით.

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებები